Dodatki systemowe

Materiały niezbędne do wykonania Powłok Imitacji. W skład systemu wchodzą: bejca, klej w pianie, zaprawa spoinująca.